Copyright 2019 - Custom text here

Nasza Firma prowadzi usługi (w ramach administracji i zarządzania) świadczone na rzecz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli nieruchomości - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 68.32.Z, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.10.Z, Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z, Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 49.42.Z, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

W ramach obsługi nieruchomości świadczymy usługi :

 • administrowanie spółdzielni  i wspólnot  mieszkaniowych,
 • zarządzanie nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych,

W  ramach powyższych usług :

 1. utrzymanie techniczne powierzonych nieruchomości,
 2. prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej Wspólnoty,
 3. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS-em  w imieniu Wspólnoty,
 4. sporządzanie planu gospodarczego Wspólnoty wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania,
 5. sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z ustalonymi wymaganiami Zarządu  Wspólnoty,
 6. doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty,
 7. kontakt pracowników Działu Księgowości 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin,
 8. windykacja należności jako dodatkowe zlecenie wg odrębnych uzgodnień.

Ponad to -

 • wykonujemy audyty  i wystawiamy certyfikaty energetyczne.

 

OFERTA 

NA ADMINISTROWANIE W PRZYPADKU SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEGO ZARZĄDU OBEJMUJE: 

1.Obsługę rachunkową właścicieli:

 1. Sprawowanie pieczy nad księgowością Wspólnoty w sposób umożliwiający Zarządowi rozliczenie się z zarządu nieruchomością wspólną

 2. Prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków Wspólnoty w oparciu o plan kont.

 3. Prowadzenie ewidencji wpłat i obciążeń poszczególnych właścicieli.

 4. Rozliczanie z właścicielami zużyć mediów przypadających na ich lokale zgodnie z odczytami liczników w lokalach oraz liczników głównych.

 5. Wykonanie naliczeń wynikających z planów gospodarczych Wspólnoty i zakupów mediów przez Wspólnotę.

 6. Bieżąca analiza wydatków w trakcie roku i przedkładanie jej w okresach półrocznych i rocznych do weryfikacji zarządowi w terminie 45 dni od zakończenia okresu.

2.Utrzymanie techniczne budynku

 1. Prowadzenie książki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglądów obiektu oraz inne czynności przewidywane Prawem Budowlanym ze środków wspólnoty.

 2. Zlecanie i kontrola okresowych przeglądów budynku i jego instalacji (kominiarskich, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych itd.).

 3. Kontrola i analiza dostaw energii, wody itd. do lokali i do części wspólnych.

 

3.Obsługę formalno-prawną Zarządu

 1. Ewidencja właścicieli i ich udziałów w nieruchomości.

 2. Ewidencja dodatków mieszkaniowych i wydawanie zaświadczeń (współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi gminy).

 3. Przygotowanie umów z dzierżawcami pomieszczeń w części wspólnej oraz reklamodawcami.

 4. Prowadzenie bieżącej korespondencji Wspólnoty (nie dotyczy spraw sądowych).

 5. Przygotowanie założeń do rocznego planu remontów i planu gospodarczego Wspólnoty.

 6. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na Walne Zebrania Wspólnoty (projekty uchwał, zawiadomienia itp.).

 7. Koordynowania przygotowywania przez Zarząd Wspólnoty wszystkich umów dotyczących mediów, robót remontowych i konserwacyjnych, przeglądów budynków oraz ubezpieczenia nieruchomości.

 8. Informowanie Zarządu o zmianach uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych

PAKIET FINANSOWY 

W skład Pakietu Finansowego wchodzą następujące usługi:  

a) Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej Wspólnoty.
b) Prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS w imieniu Wspólnoty.
c) Sporządzanie planu gospodarczego Wspólnoty wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania.
d) Sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z ustalonymi wymaganiami Zarządu Wspólnoty.
e) Doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty.
f) Kontakt pracowników Działu Księgowości 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin.
g) Windykacja należności jako dodatkowe zlecenie wg odrębnych uzgodnień

Jako Zarządca proponujemy:

zarządzanie nieruchomościami polegające na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość (Ustawa z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 46 poz. 543 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.08.1998 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej Dz. U. Nr 115 poz. 745)