Copyright 2019 - Custom text here

Nasza Firma ponadto w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi usługi - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 62.02.Z, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 63.11.Z, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z, Działalność portali internetowych
 • 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 73.11.Z, Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z, Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 78.20.Z, Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z, Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.19.Z, Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.99.Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Doradztwo gospodarcze:

 • pomoc przy rejestracji i założeniu działalności gospodarczej osoby fizycznej,

 • sporządzanie dokumentów statutowych, umów, porozumień, uchwał,

 • pomoc przy postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,

 • porady prawne.

Sprawozdania i raporty finansowe:

 • Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

 • Wykonujemy analizy finansowe. W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych. 

Pozostałe usługi biurowe:

 • przygotowanie i wydruk przelewów,

 • składanie przelewów do banku,

 • odbieranie wyciągów bankowych,

 • bieżące monitorowanie należności,

 • sporządzenie zestawień należności,

 • przed sądowa windykacja należności,

 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania nakazu zapłaty,

 • pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,

 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

 

Kursy, szkolenia , wykłady, konferencje

W dzisiejszym świecie najważniejszym kapitałem, jaki posiada firma są jej pracownicy. Wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników tworzą wartość kapitału intelektualnego firmy, który w największym stopniu decyduje o kształcie "jutra" firmy. Będąc przekonanymi, że zdolności i umiejętności pracowników decydują o rozwoju i funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, przykładamy szczególne znaczenie, aby szkolenia organizowane przez Forum Gospodarcze dostarczały uczestnikom faktycznie potrzebnej, praktycznej wiedzy oraz były prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie. Organizujemy szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte dedykowane dla klientów instytucjonalnych. Szkolenia zamknięte zawsze uwzględniają specyfikę działalności i potrzeb Klienta, dlatego mogą przybrać dowolny kształt organizacyjny i tematyczny.

Nasze atuty: 

 • Miejsce i czas szkoleń dogodne dla Klienta.

 • Programy szkoleniowe oparte na analizie indywidualnych potrzeb Klienta.

 • Zajęcia w małych grupach w formie wykładów i warsztatów.

 • Doświadczona kadra wykładowców i trenerów.

 • Nowoczesna, multimedialna sala szkoleniowa.

Szczegółowy zakres usług szkoleniowych świadczonych przez naszą firmę : 
1. Szkolenia informatyczne.
2. Szkolenia specjalistyczne - księgowość, podatki, finanse ... 
3. Prawo pracy.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. Marketing, techniki sprzedaży i negocjacji, oraz inne wg potrzeb.

 

Badanie rynku i opinii publicznej

Oferujemy również szeroki zakres badań marketingowych i rynkowych 

Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz działać sprawnie, potrzebujesz rzetelnych informacji o zjawiskach zachodzących na rynku. Aby podejmować jak najtrafniejsze decyzje, potrzebujesz fachowców, którzy zajmują się badaniem rynku i opinii publicznej.

Pamiętaj, że równie ważna jak rynek jest opinia publiczna.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje opracowania planów marketingowych, które są niezbędne w sformułowaniu strategii działania to tu pomogą Ci w przeprowadzeniu analizy otoczenia rynkowego, zasobów przedsiębiorstwa oraz przeprowadzą analizę konkurencji i wyniki badań rynkowych.

Koncentrujemy się na dostarczaniu Klientom profesjonalnej usługi badawczej, która składa się z rzetelnej i szybkiej informacji rynkowej.

Istniejemy po to, aby dzięki informacjom, które dostarczamy naszym Klientom, mogli oni sprawnie działać na rynku.

Pomagamy w osiąganiu sukcesów rynkowych.

Wierzymy, że nasza firma realizując badania na Państwa potrzeby, dostarczy obiektywnych i wiarygodnych informacji rynkowych niezbędnych w zarządzaniu marketingowym firmy.