Copyright 2019 - Custom text here

Zapraszam na Forum Gospodarcze w Toruniu

Szanowni Państwo, 
Po raz kolejny zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Forum Gospodarczym organizowanym przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu w dniach 5-6 marca 2012 r. Tematem wiodącym tegorocznego Forum będą "Gospodarcze, transgraniczne więzi systemowe". Podejmiemy próbę odpowiedzi na sugestie uczestników Forum 2011, ponieważ tematy poruszane podczas ubiegłorocznej konferencji dotyczyły tych samych zagadnień, tylko w aspekcie politycznym. Rok 2012 jest początkiem pracy nowego Parlamentu i Rządu w Polsce oraz wyznaczania priorytetów na kolejne cztery lata. Dlatego tak ważne jest omawianie omawianie spraw gospodarczych, gdzie tylko tłem jest bieżąca polityka. Priorytetowym celem XIX Forum Gospodarczego będzie wypracowanie postulatów przedłożonych następnie instytucjom centralnym, akcentujących konieczność podjęcia działań na rzecz przekształceń polskiej gospodarki i przyczynienie się do wzrostu gospodarczego kraju. Obecność podczas obrad Forum polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jak również osób ze świata polityki, nauki i wybitnych ekspertów pozwala przypuszczać iż konferencja przyniesie wymierne skutki przy podejmowaniu przyszłych decyzji, czy też nawiązywaniu lub zacieśnianiu wzajemnej współpracy. też nawiązywaniu lub zacieśnianiu wzajemnej współpracy. 
Serdecznie zapraszam do współpracy i wspomagania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. 
Jacek Janiszewski
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Forum Gospodarcze - portal dla ludzi biznesy - jako patron medialny - zaprasza swoich czytelników do udziału w powyższej konferencji.